|
21.5.2021

Arto Satosen viikkoviesti – Kuntaveron progressio loisi negatiivisen kannustimen

Arvoisa lukija,

 Kunnallisvaalit käynnistyvät keskiviikkona ja poliittinen keskustelu niihin liittyen on ottanut kierroksia. Eilen SDPn Sanna Marin esitti kuntaveron muuttamista progressiiviseksi, mikä entisestään lisäisi jo nyt paljon veroa maksavien verorasitusta. Tämä hätkähdytti monia kokoomuslaisia. Tähän teemaan palaan viestin lopussa.

HYVÄN ASUMISEN SASTAMALA – MUUTTOVOITTO PYSYVÄKSI

 

Kuntavaalit käynnistyvät ensi keskiviikkona. Haluan jatkossakin antaa oman panokseni kotikuntani kehittämiseen ja olen ehdokkaana Sastamalassa numerolla 30.

 

Keskeiset teemani ovat:

 

Hyvän asumisen Sastamala – turvallinen ja luonnonläheinen

 

-Vuoden 2021 alkuvuonna Sastamalan väkiluku on kääntynyt plussalle ja muuttotappio on kääntynyt selkeäksi muuttovoitoksi. Tämä trendi on saatava pysyväksi ja omakotitalorakentaminen käyntiin. 

 

Henkisesti eroon vanhoista kuntarajoista – palvelut tarpeen mukaan

 

Keskustaa kehitettävä – kaupungin sydän pidettävä elävänä, torista tehtävä tapahtumapaikka, uimahallin paikka on keskustassa!

 

Jos haluat tutustua tarkemmin kuntavaaliteemoihini, niin ne löytyvät kotisivuiltani www.satonen.fi/kuntavaalit2021. Mielelläni myös vastaan kysymyksiin.

 

 

SYRJÄYTYMINEN ON ARJEN SUURIN TURVALLISUUSUHKA

 

Sisäministeriö julkaisi tällä viikolla sisäisen turvallisuuden selonteon. Siinä todetaan, että Suomi on maailman turvallisin maa, mutta silti meillä on uhkia, johon on kyettävä vastaamaan. Nuorten lisääntynyt huumeiden käyttö ja syrjäytyminen ovat suurimpia turvallisuusuhkia. Huomiota tulee kiinnittää myös jengiytymiseen, joka on viime aikoina levinnyt pk-seudulla maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa. Myös järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi ovat vakavia uhkia. Poliisien määrää tulee lisätä, jotta resurssit vastaavat koventuviin haasteisiin. Nykyisen vajaan 7 500 poliisin tasosta olisi päästävä vuonna 2030 tasoon 8 800.

 

Selonteko kokonaisuudessaan löytyy täältä https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163149/VN_2021_48.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3VXWp0MiQoAIfsAi0d-sjcKNzb6fmqoK72MDqeoLcFCwLW-6oICmskeiU

 

KUNTAVERON PROGRESSIO LOISI NEGATIIVISEN KANNUSTIMEN

 

SDPn puheenjohtaja Sanna Marinin esille nostama esitys kuntaveron muuttamisesta progressiiviseksi olisi iso askel täysin väärän suuntaan. Itse asiassa kuntavero on sikäli progressiivinen jo nyt, että pienituloisimmat on siitä vapautettu. Sen sijaan kuntavero ei sisällä progressiota niiden osalta, jotka sitä täysimääräisesti maksavat. Asia ei ole näin sattumalta, vaan siihen on päädytty perusteellisen harkinnan pohjalta.

 

Suomessa on hyvin progressiivinen ansiotuloverotus valtion verotuksessa. Verokertymästä on suoraan laskettavissa kuinka paljon milläkin tuloilla veroja maksetaan ja mikä on niiden kokonaissumma. Vuoden 2017 verotuksessa yli 40 000 euroa vuodessa tienaavat maksoivat 95,8% kaikista ansiotuloveroista, yli 50 000 euroa tienaavat 84,7% ja yli 100 000 euroa tienaavat 38,1%. Viimeksi mainittuja oli vain 2 prosenttia väestöstä. Yli 40 000 euroa tienaavia oli yhteensä 22% väestöstä, joten hieman reilu viidennes maksoi lähes kaikki ansiotuloverot.

 

Progressio on siis jo nykyisellä ansiotuloverotuksessa hyvin tiukka. Toki kuntaveroa maksavat merkittävästi myös ne, jotka tienaavat vuodessa 30 000-40 000 euroa. Kuntaveron muuttaminen progressiiviseksi siirtäisi edelleen verorasitusta niille, jotka nytkin jo maksavat paljon. Jossakin vaiheessa saavutetaan se piste, jolloin verojen korotukset eivät enää nosta kokonaisverotuloja, koska verotus nousee niin korkeaksi, että se ei enää kannusta lisäämään tuloja.

 

Kuntaveron muuttaminen progressiiviseksi loisikin nimenomaan negatiivisen kannustimen. Miksi valitsisin ylityöt vapaa-ajan sijasta, jos veroprosenttini lisätulosta on korkea? Miksi pyrkisin urallani eteenpäin, jos vaativimmista työtehtävistä ei jää käteen juuri enempää kuin nyt? Miksi ryhtyisin yrittäjäksi ja ottaisin riskin omasta tulevaisuudestani, jos menestyminenkään ei juurikaan parantaisi omaa elintasoani?

 

Sosiaaliturvan ja verotuksen pitäisi olla sellaisia, että se aina kannustaa ottamaan työtä vastaan, etenemään uralla, tekemään ylitöitä ja myös kannustaa ryhtymään yrittäjäksi tai itsensä työllistäjäksi. Kun kaikilla on motiivi tehdä enemmän, niin kokonaisverotulot kasvavat ja laadukkaat palvelut kyetään rahoittamaan.

 

Kokoomuksen linja on täysin päinvastainen SDPn kanssa. Me haluamme keventää työn verotusta, jotta se kannustaa tekemään enemmän ja paremmin. Me haluamme uudistaa työmarkkinoita ja vahvistaa kilpailukykyä, jotta uusia työpaikkoja syntyy ja veronmaksajien määrä kasvaa. Mitä useampi on töissä, sitä pienempi on kaikkien verorasitus ja sitä paremmat ovat palvelut. 30 000 työllistä lisää merkitsee 900 miljoonaa euroa lisää julkiseen talouteen.

 

Hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan kansalaisten tekemällä työllä. Ei tapeta lypsävää lehmää kohtuuttomalta verotuksella.

 

 

Hyvää viikonloppua!

 

Arto

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.