Eduskunta-
vaalit 2023

Tärkeimmät tavoitteeni tulevalle vaalikaudelle ovat Suomen kokonaisturvallisuuden takaaminen, velanoton hillitseminen, ansiotuloveron alentaminen sekä kotimaisen ruoan ja energian omavaraisuuden turvaaminen.

Tärkeimmät tavoitteeni tulevalle vaalikaudelle ovat Suomen kokonaisturvallisuuden takaaminen, velanoton hillitseminen, ansiotuloveron alentaminen sekä kotimaisen ruoan ja energian omavaraisuuden turvaaminen.

Vaaliteemat

Vaaliteema 1

Palveluiden rahoitus ei voi perustua jatkuvaan velanottoon. Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen.

Valtion budjetti vuodelle 2023 on 80 miljardia, josta yli 10 prosenttia rahoitetaan velanotolla. Se tarkoittaa, että joka kymmenes kouluateria, vanhainkotipaikka ja teiden asfaltointi tehdään velaksi, ja lasku jää tulevien sukupolvien maksettavaksi. Näin ei voida jatkaa. Valtion talous on saatava tasapainoon. Valtionvarainministeriön virkamiehet ovat esittäneet, että vaalikaudella 2023-2027 valtion menojen tasoa on laskettava 6 miljardilla eurolla.

Säästöt ovat välttämättömiä. Uuden hallituksen on laitettava asioita tärkeysjärjestykseen, jos se haluaa turvata hyvinvointiyhteiskunnan myös tuleville sukupolville. Marinin hallitus on vastannut kaikkiin lisämenoihin ottamalla lisää velkaa. Se tie on nyt loppuun käyty ja vähän ylikin. Myöskään valtionvelan korkojen nousu ei enää mahdollista jatkuvaan velkaantumiseen perustuvaa taloudenpitoa.

Arto-Satonen vaaliteema palvelut

Vaaliteema 2

Palkalla ja eläkkeellä pitää tulla toimeen. Verotuksen pitää palkita ahkeruudesta ja kannustaa uralla etenemiseen, opiskeluun ja lisä- ja ylitöiden tekemiseen.

Inflaatio ja sähkön hinnannousu iskevät pahiten heihin, jotka normaalisti tulevat juuri toimeen pienellä palkalla tai pienellä eläkkeellä. Polttoaineen hinnannousu vaikuttaa kaikille, jotka joutuvat käyttämään omaa autoa. Lähtökohtana tulee olla, että kokoaikatyöllä ja työeläkkeellä pitää tulla toimeen ilman yhteiskunnan tukia. Poikkeusaikoina on kuitenkin perusteltua myöntää kohdennettuja tukia ja mahdollistaa sosiaalisella luototuksella esimerkiksi välttämättömien kodinkoneiden hankinta.

Ansiotuloveroa pitää laskea kaikilla tulotasoilla. Verotusta ja sosiaaliturvaa tulee yhteensovittaa niin, että työnteko kannattaa aina. Verotuksen on myös oltava kohtuullista, jotta kannattaa edetä uralla, opiskella ja tehdä ylitöitä.

Arto-Satonen vaaliteema verotus

Vaaliteema 3

Kannattava maa- ja metsätalous ja energiaomavaraisuus ovat Suomen selkäranka.

On paradoksi, että samaan aikaan kun maailmassa on ruokapula, niin suomalainen maatalous on EU-ajan suurimmissa kannattavuusvaikeuksissa. Elintarvikeketju on saatava toimimaan siten, että kaikki ketjuun kuuluvat, eli alkutuottaja, teollisuus ja kauppa, pärjäävät. Se on edellytys sille, että meillä jatkossakin on saatavilla riittävästi laadukasta kotimaista ruokaa ja huoltovarmuus voidaan turvata.

Metsäteollisuus tuottaa Suomelle vientituloja yli 10 miljardia euroa vuodessa ja metsäklusteri työllistää suoraan 70 000 ihmistä. Suomessa on yli 630 000 metsänomistajaa, joista osalle metsä on toimeentulon lähde tai tärkeä lisätulo. Metsäteollisuus on merkittävin alueellista kehitystä tasapainottava voima, koska korjuuketju tuo työtä maaseudulle ja tehtaat sijaitsevat pääosin seutukaupungeissa. Metsiä koskeva päätöksenteko on pidettävä omissa käsissä, ja ympäristöasioissa Suomen on harjoitettava tehokasta edunvalvontaa Euroopan unionissa.

Suomen on oltava energiaomavarainen. Riippuvuus Venäjästä tuotavasta energiasta nosti sähkön hinnan pilviin, kun oma tuotanto ei riittänyt pakkaspäivinä sähkön kulutukseen. Suomi tarvitsee lisää uusiutuvaa energiaa, ydinvoimaa ja erityisesti lisää säätövoimaa. Myös turvetta on käytettävä, jotta energian huoltovarmuus turvataan.

Vaaliteema 4

Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus menestyä elämässään.

Mahdollisuuksien tasa-arvon mukaisesti jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus menestyä ja opiskella niin pitkälle kuin kykyä ja halua riittää, vanhempien varallisuudesta riippumatta. Opiskelun on jatkossakin oltava maksutonta kaikilla asteilla. Korkeakoulutettujen määrää pitää nostaa, jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa ja innovaatioiden kehittämisessä.

Kaikilla pitää olla myös mahdollisuus vähintään yhteen tavoitteelliseen harrastukseen. Suomen Islannin malli on hyvä avaus tähän suuntaan ja sitä pitää edelleen kehittää. Harrastukset auttavat monia nuoria elämässä eteenpäin. Harrastuksilla on iso rooli myös maahanmuuttajanuorten integroimisessa yhteiskuntaan.

Vaaliteema 5

Palautetaan kouluihin työrauha ja laitetaan nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon.

Kouluihin pitää palauttaa työrauha. On myönnettävä, että inkluusio ei nykymuodossaan toimi ja erityisluokkia tarvitaan lisää. Opettajilla ja rehtorilla tulee olla enemmän oikeuksia puuttua koulussa tapahtuvaan häirintään. Perinteistä luokkamuotoista opetusta on lisättävä erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Varhainen puuttuminen on paras lääke nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn.

Vaaliteema 6

Ehdoton ei huumausaineiden käytön laillistamiselle. Katuväkivalta kuriin!

Yhä useammin rikosten takana on huumeiden käyttö, on sitten kyse henki-, liikenne- tai omaisuusrikoksista. Huumeita vastaan tulee taistella ennaltaehkäisevällä työllä ja valistuksella. Kannabiksen käytön laillistaminen lisäisi huumeiden käyttäjien määrää ja madaltaisi kynnystä siirtyä myös kovempien huumeiden käyttäjäksi.

Katuväkivalta on erityisesti nuorisojengien aiheuttama yhteiskunnallinen ongelma, johon on puututtava kovalla kädellä. Arjen turvallisuuden takaaminen on yhteiskunnan perustehtävä yövartijavaltion periaatteen mukaisesti. Suomen tulee olla maa, jossa kaikkialla pitää voida liikkua turvallisesti myös öisin.

Erityisesti toisen polven maahanmuuttajanuorten integroimista yhteiskuntaan on edistettävä, jotta ennaltaehkäistään jengiytymistä. Jengirikosten rangaistuksia on kiristettävä ja poliisin resursseja vahvistettava.

Vaaliteema 7

Suomen turvallisuuden ytimenä ovat maanpuolustustahto, asevelvollisuus ja modernit puolustusvoimat.

Suomalaisten maanpuolustustahto on kansainvälisesti vertailtuna huipputasoa ja kansalaisten tahto puolustaa isänmaata on turvallisuuden peruspilari. Asevelvollisuus takaa Suomelle ison reserviläisarmeijan, jolla on modernilla aseistuksella varustettuna kykyä puolustaa koko Suomea maalla, merellä ja ilmassa. NATO-jäsenyys vahvistaa Suomen puolustusta ja Suomi tuo mukanaan NATOon erityisesti arktista osaamista.

Vaaliteema 8

Yritysverotuksen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyistä. Suomen tulee olla houkutteleva maa työntekijöille.

Suomen tulee olla maa, johon kannattaa investoida. Elinkeinoelämälle on tärkeää, että verotus on ennustettavaa. Yhteisöveron tason tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen. Listaamattomien yritysten nykyisestä osinkoverojärjestelmästä on pidettävä kiinni. Se kannustaa vahvistamaan yritysten taseita, mikä auttaa perheyrityksiä selviämään taantumien yli. Yksinyrittäjien pärjäämistä on helpotettava nostamalla ALVn alarajaa.

Suomen tulee olla houkutteleva maa myös ulkomaisille osaajille. Suomi tarvitsee kansainvälistä rekrytointia, jotta työvoimapulaan ja väestön ikääntymiseen voidaan vastata. Kanadan mallin mukaisesti Suomen tulee suosia niitä tulijoita, joilla on parhaimmat mahdollisuudet työllistyä ja integroitua Suomeen. Työlupien saantia tulee nopeuttaa niiden työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin osalta, jotka todistettavasti ovat työnantajavelvoitteensa hoitaneet.

Arto Satonen vaaliteema työvoima

Vaaliteema 9

Suomalaisen omistajuuden edistäminen - suomalaisille annettava mahdollisuus vaurastua.

Kotimainen omistajuus on tärkeää ja siinä erityisesti Ruotsi on Suomea edellä. Suomalaisia tulee kannustaa säästämiseen ja antaa mahdollisuus vaurastua. Osakesäästötilin ylärajaa pitää nostaa, ja asuntolainan korkovähennys tulee palauttaa. Ansiotuloveroa tulee alentaa, jotta tuloista jää enemmän käteen ja yhä useampi suomalainen voi myös tehdä sijoituksia.

Arto Satonen vaaliteema vaurastuminen

Vaaliteema 10

Pirkanmaa on Suomen vetovoimaisin maakunta, jonka yritykset ja korkeakoulut menestyvät myös kansainvälisesti. Panostaminen Pirkanmaan elinvoimaan poikii koko Suomen hyväksi.

Pirkanmaa ja erityisesti Tampere ympäristökuntineen kasvaa suhteellisesti nopeimmin koko Suomessa. Kaikkialta Suomesta halutaan muuttaa Pirkanmaalle. Pirkanmaan teollisuus ja palveluvienti perustuu korkeaan osaamiseen. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön kehittäminen on avainasemassa kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. NATO-jäsenyyden myötä Pirkanmaan turvallisuusklusterille avautuvat koko liittokunnan kokoiset markkinat ja ne tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin.

Pirkanmaa on Sisä-Suomen logistinen keskus pääradan varrella. Investoimalla päärataan voidaan nopeuttaa Tampere-Helsinki väliä, mikä on Suomen vilkkaimmin liikennöity yhteys. Päärataa on tärkeää kehittää myös pohjoiseen Ylöjärven ja Parkanon suuntaan. Tärkeää on myös huolehtia Porin ja Jyväskylän radan kehittämisestä, sekä lähiliikenteen vahvistamisesta Sastamalaan, Orivedelle ja Mänttä-Vilppulaan.

Tampere on myös valtateiden risteysalue, jossa liikennemäärät kasvavat kaikilla valtateillä. Investointitarpeita on siten paljon. Valtatiellä 9 tarvitaan nelikaistaistamista välillä Tampere-Orivesi, kolmostiellä Hämeenkyrön ohitustien jatkeeksi investointeja Ikaalisten ja Parkanon vaarallisiin tieosuuksiin. Valtatiellä 12 kehittämistarpeita on Nokian ja Sastamalan, sekä Kangasalan ja Pälkäneen suuntaan. Valtatie 11 on saatava valtakunnalliseen runkotieverkkoon, jotta vauhditetaan tärkeitä investointeja Nokialla ja Sastamalassa. Liikennemäärillä mitattuna Pirkanmaan kohteet nousevat valtakunnallisessa vertailussa korkealle, joten niihin panostaminen on viisasta koko Suomen näkökulmasta.

Nokia-areenan myötä Pirkanmaa on noussut maan kärkeen tapahtumien toteuttajana. Taustalla on jo pitkään tehty työ, jossa Tampere on profiloitunut suurten ja myös kansainvälisten urheilu- ja kulttuuritapahtumien sekä kokousten järjestäjänä. Tätä profiilia on edelleen vahvistettava ja sitä tukee osaltaan suorat lentoyhteydet Eurooppaan. Edessä ovat myös isot investoinnit Tampereen Teatteriin ja Tampereen Työväen Teatteriin, jotka ovat molemmat kansallisesti merkittäviä toimijoita ja ansaitsevat siten myös hankkeisiinsa valtion rahoitusta.

Pirkanmaa on laaja maakunta ja on tärkeää kehittää myös maakunnan reuna-alueita. Tampereen seudun kasvu poikii osaltaan kasvua myös maakunnan reunoille, mutta elinkeinoelämän edellytyksistä on huolehdittava myös seutukaupungeissa ja maaseudulla. Palveluiden on oltava kilpailukykyisiä kaikialla Pirkanmaalla, jotta muuttovoittoa saadaan koko maakuntaan.

Arto Satonen vaaliteema Pirkanmaa

Arton vaalivideot

Tue Arton vaalityötä

Lahjoituspalvelun avulla voit helposti osallistua tukemaan Arton kampanjaa sopivaksi katsomallasi summalla. Mukaan voit lähteä minimissään 10 euron lahjoituksella. Kiitos tuestasi!