|
20.3.2020

Arto Satosen viikkoviesti – Yrityksille, yrittäjille ja työntekijöille mittava tukipaketti

Arvoisa lukija,

 

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Toistaiseksi Suomi on kuitenkin selvinnyt viruksen torjunnasta varsin hyvin. Asia on kuitenkin erittäin vakava, kuten huolestuttavat tiedot mm. Italiasta, Espanjasta ja Ranskasta kertovat.

 

Suomi on ottanut käyttöön tiukat keinot viruksen leviämisen hidastamiseksi. Nämä ovat ratkaisevia taudista selviytymiseksi. Olennaista on saada tartuntamäärät pidettyä hallinnassa, jotta tehohoitokapasiteetti riittää niille potilaille, joille se on hengissä säilymisen kannalta välttämätöntä. Tällä hetkellä tehohoidossa on Koronan takia vain 5 potilasta, mutta olemme Koronan taltuttamisessa vasta alussa. Siksi kaikkien pitää olla varovaisia ja noudattaa annettuja ohjeita. Se on parasta omalle, läheisten ja meidän kaikkien terveydelle.

 

Eduskunta on tällä viikolla jo siunannut ensimmäisiä valmiuslain pohjalta annettuja asetuksia. Niiden tarkoituksena on mahdollistaa avainhenkilöstölle riittävät toimintaedellytykset koronaan varautumisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa tilapäisiä muutoksia työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä irtisanomisaikoihin. Muutokset koskevat sosiaali- ja terveydenhoitoalaa, hätäkeskusta, pelastustoimea ja poliisia. Samalla on äärimmäisen tärkeää huolehtia henkilökunnan jaksamisesta. Terveydenhoidossa työtä tekevät ovat nyt etulinjassa ja näiden arjen sankarien työlle on annettava iso arvostus ja täysi tuki.

 

Valmiuslaki mahdollistaa myös ei-kiireettömien hoitojen siirtämisen. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että Koronan ohella on terveyskeskuksissa ja sairaaloissa kyettävä hoitamaan myös muuta välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat. Tässä vaiheessa kyse on varautumisesta. Tällä hetkellä tilanne terveydenhoidossa Pirkanmaalla on ihan normaali.

YRITYKSILLE, YRITTÄJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE MITTAVA TUKIPAKETTI

 

Hallitus kertoi tänään aamupäivällä yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien kanssa valmistellun tukipaketin yrityksille. Tukipaketti on kooltaan jopa 15 miljardia ja eduskunnalle tänään annettava lisätalousarvio 400 miljoonaa euroa. Tukipaketista tietoa mm. seuraavissa linkeissä:

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/hallitukselta-jattimainen-15-miljardin-paketti-tyopaikkojen-ja-yritysten-turvaamiseksi-179662525/

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f2974a5a-0d05-4aab-9329-e93cd2b5b65e

 

Ensimmäisessä vaiheessa Koronan aiheuttama talouskriisi on kohdistunut palvelualan yrityksiin, joista useimpien liikevaihto on romahtanut. Ongelmat alkavat välittömästi, kun kassakone lakkaa kilisemästä. Näihin vaikeuksiin vastataan nyt siten, että lomautuksia nopeutetaan ja lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työntekijöitä. Toisaalta lomautetuilla ei ole omavastuuaikaa, joten lomautetut saavat lomautuskorvauksen nopeammin, mikä on tärkeää heidän toimeentulon takaamiseksi.

 

Pienille yrittäjille ja free-lancereille tärkeää on, että he pääsevät nyt määräaikaisesti myös työttömyysturvan piiriin, kun koronaviruksesta johtuen liiketoiminta on de facto – pysähtynyt. Tämä muutos saisi jäädä pysyväksikin.

 

Yksityisen sektorien työeläkemaksuja alennetaan määräaikaisesti. Maksujen alentamiseen käytetään EMU puskuria. Tarkoituksena on helpottaa väliaikaisella toimilla yritysten kassakriisiä. Sama tavoite on sillä, että verottaja joustaa maksujärjestelyissä ja pitkittyneiden maksujen koroissa.

 

Isot haasteet liittyvät myös rahoituksen saatavuuteen. Pankkien vakavaraisuussäännöksiä on helpotettu, jotta pankit voivat paremmin rahoittaa vaikeuksissa olevia yrityksiä. Samalla valtiontakauksia on merkittävästi kasvatettu. Finnveran valtuuksia on lisätty 10 miljardilla ja myös Teollisuussijoituksen rahoitusta on vahvistettu. Ne ovat hyvä alku. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on luvannut vielä tuoda myöhemmin lisää toimia elinkelpoisten yritysten jatkon turvaamiseksi. Tämä onkin tarpeen, jotta erityisesti pk-sektorin toimintaedellytykset Koronan jälkeen varmistetaan.

 

KATSE AKUUTTIA KRIISIÄ PIDEMMÄLLE

 

Korona tulee väistämättä aiheuttamaan globaalin laman, mikä näkyy jo pörssikursseissa. Lama tulee tuntumaan myös Suomessa, vaikka Koronan vastaisessa taistelussa onnistuttaisiin. Tämä johtuu siitä, että Suomi on vientivetoinen maa. Kansakuntamme tuloista 40% tulee viennistä ja  Suomen tärkeimpien vientimaiden vaikea koronatilanne väistämättä heijastuu vientiin.

 

Tällaisessa tilanteessa tärkeintä on pitää oma kilpailukyky kunnossa. Akuutit tukipaketit ovat välttämättömiä yritysten selviytymiselle, mutta pitkässä juoksussa markkinoilla pärjäävät niiden maiden yritykset, jotka ovat kilpailukykyisiä. Siten hyvin pian on aika miettiä myös kilpailukykyä pysyvästi tukevia ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi kannustava sosiaaliturvauudistus, työn verotuksen pitäminen kilpailukykyisenä, paikallisen sopimisen ulottaminen myös järjestäytymättömiin yritykseen ja merkittävät panostukset suomalaisten osaamiseen kaikilla tasoilla.

 

YK:N ONNELLISUUSRAPORTTI: SUOMI ON MAAILMAN ONNELLISIN MAA

 

Tänään tulleen YK:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on kolmatta kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa. Tämä saattaa juuri nyt kriisin hetkellä kuulostaa kornilta. No, kun kuuntelee uutisia esimerkiksi Italiasta, Espanjasta, Ranskasta tai Yhdysvalloista, niin todennäköisesti myös Koronan hoitamisessa Suomi ja muut pohjoismaat menestyvät parhaiten. Kriisin hetkellä on siis pieni syy positiivisuuteenkin. Me olemme selvinneet ennenkin ja tulemme tästäkin selviämään! Jaksamista itse kullekin!

 

Hyvää viikonloppua toivottaen

 

Arto

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.