|
18.9.2020

Arto Satosen viikkoviesti – Syvällä uidaan, vaikeita päätöksiä siirretään!

Arvoisa lukija,

Tämän viikon viesti keskittyy hallituksen budjettiesitykseen vuodelle 2021. Viestin liitteenä myös Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Kristillisten ja Liike Nytin jättämä välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta.

SYVÄLLÄ UIDAAN, VAIKEITA PÄÄTÖKSIÄ SIIRRETÄÄN!

 

Valtion ensi vuoden budjetti on peräti 10,8 miljardia euroa alijäämäinen. Valtionvelka nousee vuoden 2021 loppuun mennessä peräti 135 miljardiin euroon.  Osittain alijäämä on ymmärrettävää, koska koronakriisi väistämättä lisää esimerkiksi terveydenhoidon menoja ja alentaa verotuloja. Huolestuttavaa kuitenkin on se, että valtion talouden uskottavuuden kannalta tärkeät työllisyystoimet jäivät alimittaisiksi. Erikoista on myös se, että hallitus esittää edelleen uusia pysyviä menoja kunnille (esim. oppivelvollisuusiän pidentäminen), vaikka kuntien rahat eivät riitä nykyistenkään palveluiden rahoittamiseen.

 

Menoista ei ole siis tingitty, vaikka tulopohja on pettänyt. Tämä on arkijärjen vastaista. Vaarana on, että Marinin hallituksen jäljiltä Suomen velkamäärä on niin suuri suhteessa bruttokansantuotteeseen, että Suomesta tulee Pohjois-Euroopan Italia, jossa suuri valtionvelka vähentää pysyvästi myös tulevien sukupolvien hyvinvointia.

 

Tällä hetkellä valtion velan korko on lähellä nollaa. Nollakorot eivät kuitenkaan ole ikuisia. Jos valtionvelka tällä vaalikaudella nousee yli 150 miljardin euron, niin esim. jo  kahden prosentin korkotasolla se tarkoittaisi 3 MRD vuotuisia korkokuluja. Vertailupohjaa tuolle summalla saa siitä, että tällä hetkellä valtio käyttää vuosittain perustienpitoon 1,49 MRD, poliisiin 0,8 MRD ja yliopistojen rahoittamiseen 1,87 MRD.

 

Huomioita budjettiesityksestä:

 

– vuonna 2020 jokaisesta valtion käyttämästä 100 eurosta velkarahaa on 26 euroa, vuonna 2021 budjettiesitykseen mukaan velkarahaa on 17 euroa satasta kohden.

 

– Työllisyyden edistämiseksi hallitus toteuttaa aktiivimalli 2 ja panostaa työvoiman välityksen resursseihin. Edellisellä vaalikaudella vasemmisto ja SAK vastusti tätä jyrkästi. Hyvä, että nyt etenee. Edistää työttömien yksilöllisiä palveluja ja siten uuden työn saamista ja kannustaa aktiiviseen työnhakuun.

 

– Ikääntyneiden (55-64 vuotiaiden) työllisyyden edistäminen (eläkeputki) palautettiin kolmikantavalmisteluun, jossa sitä asiaa on käsitelty tuloksetta jo toista vuotta. Hallitus toki kiristi nyt otetta, mutta vielä on epävarmaa saadaanko tässä mitään aikaan. Jo Rinteen hallituksen aikana päätetyn ja jo voimaan tulleen eläkeputken ikärajan noston myönteiset työllisyysvaikutukset Marinin hallitus laskee omiin työllisyyslukuihinsa. Ikääntyneiden työllistämiseen tulee löytää malli, joka huomioi pitkät työurat, mutta samalla luo kannustimia ikääntyvien palkkaamiseen. Mallia voi ottaa esimerkiksi Singaporesta.

 

– Paikallinen sopiminen haudattiin komiteaan, tuloksia ei ole odotettavissa tällä vaalikaudella.

 

– Pirkanmaan osalta budjetti jäi vaisuksi. Maakunnan rajoilla sijaitsevan Jämsän tukipaketti ja Jyväskylä-Orivesi-Tampere rataosuuden parantaminen on positiivinen asia.

 

– Veikkausvoittovarojen pienentymisestä aiheutuvat menetykset liikunta, kulttuuri ja sosiaalialan järjestöille pitkälti korvataan, mikä on kannatettava esitys.

 

– Sähköveron alentaminen EU minimiin ja väylämaksujen puolittamisen jatkaminen ovat myönteisiä asioita vientiteollisuudelle, mutta eivät yksin riitä turvaamaan teollisuuden työpaikkoja.

 

– Turpeen verotuksen tuplaaminen nopeuttaa turvetuotannon vähenemistä ja aiheuttaa työpaikkamenetyksiä maaseudulla. Positiivista on toki, että kivihiilen verotus on edelleen tuntuvasti korkeampaa.

 

– Koko oppositio jättää tänään välikysymyksen hallitukselle talous- ja työllisyystilanteesta. Viesti on, että hallituksen toimet työpaikkojen turvaamiseksi ja uusien aikaansaamiseksi ovat täysin riittämättömiä vaikeassa taloustilanteessa. Välikysymysteksti löytyy liitteenä.

 

Hyvää viikonloppua toivottaen!

 

Arto

Välikysymys

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.