|
19.8.2023

Arto Satosen viikkoviesti – Stubb nousi heti Haaviston ykköshaastajaksi

Arvoisa lukija,

Eduskunta on vielä istuntotauolla, mutta poliittinen keskustelu on aktiivista. Kuluneella ja tulevalla viikolla eri puolueet pitävät kesäkokouksiaan ja niistä tulevat kannanotot viitoittavat politiikan syksyä. Tässä viestissä käsittelen tulevia presidentinvaaleja ja omaan sektoriini kuuluvia työmarkkinauudistuksia.

STUBB NOUSI HETI HAAVISTON YKKÖSHAASTAJAKSI

Kokoomuksen puoluehallitus päätti puheenjohtaja Petteri Orpon esityksestä pyytää professori Alexander Stubbia presidenttiehdokkaaksi. Viime keskiviikkona Stubb ilmoitti ottavansa ehdokkuuden vastaan ja aloitti kampanjansa. Kampanja-avauksessa Stubbin keskeinen viesti oli ” Suomen etu edellä, aina ja yhdessä.” Alex Stubb on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaaja, jolla on hyvin laajat verkostot ulkomailla, mikä on edellytys presidentin tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Presidentinvaalien asetelmat ovat nyt selkiytyneet, kun suurista puolueista myös SDP käytännössä teki ehdokasvalintansa, päätyen komissaari Jutta Urpilaiseen. Pekka Haavisto on ollut useiden kyselyjen kärjessä ja hän saa tukea Vihreiden lisäksi etenkin vasemmistopuolueiden äänestäjiltä ja on siten vahva ehdokas toiselle kierrokselle.

Porvariehdokkaiden välillä käydään ensimmäisellä kierroksella kilpailu siitä kuka yltää toiselle kierrokselle Haaviston seuraksi. Tässä kilpailussa merkitystä on varmasti myös sillä, kenellä on parhaimmat mahdollisuudet voittaa Haavisto toisella kierroksella. Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa kysyttiin, ketä ehdokasta voisit äänestää. Tässä gallupissa kahden selvän kärjen muodostivat Pekka Haavisto (43 %) ja Alex Stubb (41 %). Selvästi taakse jäivät Mika Aaltola (33 %), Olli Rehn (32 %) ja Jussi Halla-Aho (16 %).

Kilpailu äänistä presidentinvaaleissa on vasta aivan alussa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että finaali Haaviston ja Stubbin välillä on hyvinkin mahdollinen ensimmäisen kierroksen lopputulos. Vaalit käydään kuitenkin tammikuussa ja sitä edeltää kampanjavaihe, missä on tärkeää olla aktiivisesti mukana. Nyt valitaan johtajaa Suomelle seuraavaksi kuudeksi vuodeksi ja sitä ei kannata jäädä seuraamaan sivusta. Laitetaan täysi hööki päälle oman kokoomuslaisen ehdokkaan puolesta!

TYÖMARKKINAUUDISTUSTEN TAUSTALLA HYVINVOINTOYHTEISKUNNAN PELASTAMINEN

Suomella on pohjoismaista eniten velkaa ja alhaisin työllisyysaste. Tämä yhtälö on kestämätön. Valtion velan korot uhkaavat lähteä käsistä. Jos Orpon hallitus ei tekisi talous- ja työllisyysuudistuksia, vaan jatkaisi entistä menoa, niin valtion korkomenot nousisivat 4 miljardiin vuonna 2027. Sillä rahalla palkkaisi vuodeksi 80 000 lähihoitajaa tai 60 000 opettajaa. Jotain siis tarttis tehdä ja nyt tehdään!

Ohessa STT:lle antamani haastattelu, missä on avattu työmarkkinauudistuksia. Tämä on julkaistu eri medioissa, mutta tässä se on kokonaisuudessaan:

Hallitus on edennyt kesän aikana kohusta kohuun, vaikka mitään uudistuksia ei varsinaisesti ole vielä edes tehty. Kuitenkin etenkin tuoreen työministerin Arto Satosen (kok.) tontilla alkaa pian tapahtua. Hänen kaksivuotiskaudellaan aiotaan viedä läpi merkittäviä työmarkkinauudistuksia kuten lisätä paikallista sopimista, heikentää irtisanomissuojaa, rajoittaa lakko-oikeutta, muuttaa työttömyysturvajärjestelmää sekä lakkauttaa aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaajärjestelmä.

Lakko-oikeuden rajoittamisen ja paikallisen sopimisen laajentamisen valmistelu on jo alkanut.

Hallitusohjelman työmarkkinasuunnitelmat ovat saaneet työntekijäliitot älähtämään ja nostamaan valmiuttaan. Minkälaista työmarkkinaturbulenssia tuore ministeri odottaa alkavalta syksyltä?

– Toivon, että nähtäisiin iso kuva. Se on muiden asia, mitä tapahtuu, mutta ainakin itse pyrin edistämään vuoropuhelua ja antamaan tilaa vaikuttamiselle. Toivon tietysti, että työrauha säilyy, Satonen sanoo STT:lle.

Satonen painottaa, että suunnitellut uudistukset ovat välttämättömiä, jotta suomalainen kilpailukyky vahvistuu.

”Veto-oikeus estäisi asioiden etenemisen”

Työmarkkinauudistuksia on tarkoitus valmistella kolmikannassa eli siten, että valmistelussa on mukana hallituksen lisäksi työntekijäpuoli ja työnantajapuoli. Mitään veto-oikeutta ei kuitenkaan työmarkkinaosapuolilla ole, eli jos sopuun ei kolmikannassa päästä, hallitus tekee päätökset. Satonen kuitenkin vakuuttaa, että ideana on kuunnella myös työntekijäpuolta ja käyttää hyödyksi heidän työmarkkinaosaamistaan.

– Toivon tietysti, että päätökset olisivat yksituumaisia, koska ne toisivat pitkäjänteisyyttä ja vakautta.

Satonen sanoo, että jos veto-oikeus olisi, asioita ei saataisi lainkaan eteenpäin. Hän vakuuttaa, että työntekijäpuolella on kuitenkin aidot mahdollisuudet vaikuttaa lainsäädännön sisältöön ja osapuolia kuunnellaan ”herkällä korvalla”.

”Ilman ulkomaalaista työvoimaa ei pärjätä”

Satosen mukaan on vakava kysymys, miten rasismikohut vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevana kansainväliset osaajat Suomen näkevät. Satosen mukaan on kuitenkin erottava kaksi asiaa.

– Ensimmäinen asia on se, että hallitusohjelmassa ei ymmärtääkseni ole mitään rasistista, eikä ymmärtääkseni hallituksen toimiaikana kukaan ministeri ole omissa lausunnoissaan antanut rasistisia lausuntoja. Tämä keskustelu kumpuaa aiemmin annetuista lausunnoista, hän sanoo.

Hän sanoo, että rasismissa vellovassa keskustelussa riskinä on, että ihmiset saavat käsityksen, että lainsäädäntö ja asenteet olisivat muuttumassa. Satosen mukaan onkin erittäin tärkeää, että tällainen ajatus ei lähde leviämään.

– On päivänselvää, että Suomi ei tule pärjäämään ilman ulkomaalaista työvoimaa.

Kolmen kuukauden sääntö tarkasteluun

Samaan aikaan, kun hallitus haluaa Suomeen kansainvälisiä osaajia, se aikoo kuitenkin myös kiristää maahanmuuttopolitiikkaa.

Esimerkiksi työperusteinen oleskelulupa on tarkoitus sitoa vahvemmin työhön siten, että Suomesta on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu eikä hän ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta.

Satonen painottaa, että kolmen kuukauden sääntö mahdollistaa sen, että työvoima ei ole kiinnitetty yhteen yritykseen, vaan työpaikan voi ottaa vastaan muusta saman alan yrityksestä tai työvoimapula-alalta.

Kiristyksen ajatuksena on Satosen mukaan se, että kun kyse on työperäisestä maahanmuutosta, halutaan että työntekijä löytää uuden työpaikan.

– Siinä saattaa kuitenkin olla asioita, joita meidän täytyy tarkastella tarkemmin. Korkeammin koulutettujen osalta saattaa olla haasteita, koska siellä on karenssiaikoja ja rekrytointi voi kestää.

Lakko-oikeuden rajoitus ensimmäisenä eduskuntaan

Työmarkkinauudistukset hallitus panee alulle rajoittamalla lakko-oikeutta. Sitä koskevat hallituksen esitykset on tarkoitus tuoda eduskuntaan heti syksyllä istuntokauden alettua. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että poliittiset lakot saavat kestää korkeintaan yhden vuorokauden. Myös tukityötaisteluita rajoitetaan. Jatkossa laillisia tukityötaisteluita ovat ne, jotka ovat kohtuullisia suhteessa tavoitteisiin ja joiden vaikutukset kohdistuvat vain työriidan osapuoliin.

Sekä oppositio että työntekijäpuoli ovat nostaneet esiin kysymyksen siitä, aikooko hallitus ensin rajoittaa lakko-oikeutta ja sitten aloittaa radikaalit työmarkkinauudistukset, joita vastaan ei voi samalla tavalla lakkoilla kuin ennen. Satosen mukaan tästä ei ole kyse.

Taustalla on Satosen mukaan se, että hallitus tuo ensimmäisenä eduskuntaan lakko-oikeuden rajoittamisen lisäksi paikallisen sopimisen.

Lakko-oikeuden rajoittaminen voidaan tuoda eduskuntaan nopeammin, sillä lakko-oikeuden rajoittaminen on juridisesti selkeää, kun taas paikallisen sopimisen edistämisessä on enemmän liikkuvia osia.

– Idea on siinä, että nämä ovat juridisesti eri tason valmisteluita, hän sanoo.

Hän painottaa, että lakko-oikeuden rajoittamisessakin kolmikantaisen työryhmän tehtävänä on määritellä kirjauksen sisältö.

Irtisanomissuojan heikennys etenkin pk-yrityksille

Hallitusohjelman mukaisesti myös henkilöön liittyvää irtisanomista helpotetaan. Hallitusohjelman mukaan henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyä muutetaan niin, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Nykyisin edellytetään asiallista ja painavaa syytä.

Satosen mukaan pykälän tarkka ja konkreettinen sisältö selviää vasta tarkemmassa valmistelussa. Ideana on kuitenkin se, että henkilökohtaisen irtisanomisen mahdollisuutta kevennetään. Toisena ajatuksena on Satosen mukaan se, että pykälästä saadaan selkeämpi. Hänen mukaansa nykyisellään se on epäselvä.

– Tämän enempää siitä ei voi valitettavasti sanoa. Viime kädessähän oikeus määrittelee sen uuden lainsäädännön puitteissa. Tämä tulee olemaan pitkä tie ennen kuin nähdään, mikä se lopullinen tulos on.

Satosen mukaan henkilöön liittyvän irtisanomisen keventäminen on osa hallitusohjelman pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua pakettia.

– Uudistus koskee ennen kaikkea pieniä yrityksiä, koska siellä yksittäisen virherekrytoinnin vaikutus koko yrityksen talouteen on paljon suurempi kuin isoissa yrityksissä.

Osa-aikatyöläisten asema huolettaa

Vaikka elinkeinoelämä on suhtautunut varsin myönteisesti hallituksen työelämäuudistuksiin, Kaupan liitto pelkää, että hallituksen suunnitelmat saattavat heikentää osa-aikaisten työntekijöiden saantia kaupan alalle. Monet osa-aikatyöntekijät saavat soviteltua päivärahaa tai asumistukea tai kumpaakin. Hallitus aikoo leikata molempia.

Hallitus aikoo kannustaa ihmisiä ennen kaikkea kokoaikatyöhön. Satonen sanoo ymmärtävänsä ”kauppiaan poikana”, että kaupassa on oltava myös osa-aikatyötä, koska työkuorma ei ole tasainen. Hän lisää, että on tärkeää, että kokoaikatyötä haluavat myös sitä saavat.

Hän sanoo, että yksi ajatus kokoaikatyöhön kannustamisen takana on työvoimapula – Jos ollaan tilanteessa, että kokoaikatyötä ei ole tarjolla tietyllä toimialalla, ja meillä on samaan aikaan työvoimapulaa muilla toimialoilla, tulisiko meidän kannustaa niitä, jotka eivät pääse kokoaikatyöhön omalla toimialallaan siirtyä alalle, jossa on kokoaikatyötä tarjolla, hän sanoo.

Paikalliseen sopimiseen kaksi isoa muutosta

Kokoomus on vuosikausia puhunut elinkeinoelämän tapaa paikallisen sopimisen laajentamisesta. Satosen mukaan hallitusohjelma tuo mukanaan kaksi suurta muutosta. Ensinnäkin ajatuksena on purkaa niin sanottu pääluottamusmieslukko.

Hallitusohjelman mukaan paikallinen sopiminen mahdollistetaan yritystasolla niin, että sopijana voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö. Satosen mukaan luottamusmieslukon purkaminen tarkoittaa sitä, että 70 000 yritystä tulee lisää paikallisen sopimisen piiriin.

– Toinen merkittävä muutos on se, että ne toimialat, joilla ei ole valtakunnallista työehtosopimusta pääsevät paikallisen sopimisen piiriin. Ehtona on se, että heidän vastapuolellaan sopimuksen on tehnyt ammattiliitto tai ammattiosasto, Satonen sanoo.

Hyvää loppukesää!

Arto Satonen

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.