|
11.9.2018

Arto Satosen viikkoviesti – sote-lausunto

Arvoisa lukija,

Tämän viikon viesti käsittelee uunituoretta perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa.

Aluksi kuitenkin kiitos teille kaikille, jotka kommentoitte edellisen viikon kysymystä varusmiespalveluksen uudistamisesta. Palautteen perusteella selkeä enemmistö haluaa pitää kiinni yleisestä asevelvollisuudesta. Erittäin tärkeänä myös pidettiin sitä, että vapaaehtoinen palvelus on naisille tarjolla. Osa oli myös halukkaita laajentamaan palvelusta kaikkia naisia koskevaksi ja erityisesti hybridiuhkiin varautuminen koettiin tärkeäksi maanpuolustustehtäväksi tulevaisuudessa. Kiitos kaikille vastaajille!

PEVIN LAUSUNTO: MUUTOKSIA JA TARKENNUKSIA TARVITAAN, MUTTA SOTE ETENEE

Perustuslakivaliokunta käsitteli sote-lausuntoa kahden viikon ajan. Työtä tehtiin hyvin perusteellisesti lause lauseelta ja lopulta saatiin aikaan yksimielinen lausunto. Perustuslakivaliokunnan ponnen taakse laittamat asiat on muutettava. Ne on kuitenkin mahdollista tehdä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eli uutta hallituksen esitystä ei enää tarvita. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyn jälkeen asia palaa vielä perustuslakivaliokuntaan, joka varmistaa, että muutokset on tehty asianmukaisesti. Sen jälkeen asia siirtyy suureen saliin ja aikaisintaan äänestämään päästään heinäkuun alussa.

Perustuslakivaliokunnan keskeiset linjaukset:

  • Nyt esitetty valinnanvapausehdotus on selvästi aiempaa parempi, se sisältää kuitenkin edelleen perustuslaillisia ongelmia ja korjattavia säännöksiä.
  • Valinnanvapausjärjestelmän voimaantulo on edelleen liian tiukka, ja potilasturvallisuuteen varmistamiseksi uudistus on vaiheistettava palveluittain ja alueittain.
  • Valinnanvapauslakiin voidaan kuitenkin lisätä menettely, jossa valinnanvapausjärjestelmän käyttöönottoon valmiit maakunnat voivat hakemuksen perusteella siirtyä uuteen järjestelmään ennen siirtymäkauden päättymistä. Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi Pirkanmaalla, jossa valmistelu on edennyt jo pitkälle.
  • Rahoituslakia on välttämätön muuttaa siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen ja poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Tämä on tärkeä kohta. Viime kädessä siis rahoituksen riittävyys taataan perustellusta syystä, mutta piikki ei ole auki.
  • Valinnanvapauslain on syytä turvata paremmin maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  • Valinnanvapausjärjestelmää ei ole syytä ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn (esim. notifiointi).
  • Tietosuojasääntelyä on täydennettävä ja selvennettävä arkaluonteisten henkilötietojen osalta monituottajamallissa.
  • Palvelutuottajien oikeutta hankkia suoran valinnan palveluita alihankintana on rajoitettava.

Perustuslakivaliokunnan lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.aspx

Hyvää koulujen päättäjäisviikonloppua ja onnea kaikille valmistuneille!

Arto

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.