|
17.4.2020

Arto Satosen viikkoviesti – Sähkön siirtohinnat kuriin

Arvoisa lukija,

 

Tämä viesti keskittyy koronatilanteeseen ja taloudellisiin vaikutuksiin VM:n arvion pohjalta. Viestin lopussa Kokoomuksen eduskuntaryhmän tänään jättämä yhteinen lakialoite, jolla puututaan sähkön siirtohintoihin, jossa halutaan asettaa rajat monopolin rahastamiselle.

 

Suomi on selvinnyt toistaiseksi koronakriisistä kansainvälisesti verrattuna hyvin. Ero esimerkiksi Ruotsiin on kuolemissa valtava. Korona ei kuitenkaan ole läheskään ohi. Todennäköisesti epidemian huippu on vielä edessä, joten edelleen on tärkeää pitää kiinni turvavälistä, välttää tarpeetonta matkustusta ja pestä ahkerasti käsiä.

 

Tilanne on erittäin kriittinen erityisesti vanhusten palveluasunnoissa ja muissa laitoksissa. Suomessakin on jo huolestuttavia esimerkkejä siitä mitä tuhoa korona tekee, jos se pääsee leviämään vanhusten yksiköihin. Tarve suojavälineistä on edelleen suuri. Kotimainen valmistus tulee merkittävästi helpottamaan tilannetta muutamassa viikossa. Huoltovarmuuskeskus toivottavasti oppi yhdestä virheestä ja syylliset väärän hankintaan on syytä laittaa vastuuseen.

 

Seuraavaksi on aika miettiä EXIT-strategiaa. Tämä aloitettiin poistamalla Uudenmaan sulku. Sulun poisto perustui tautitilanteeseen suhteutettuun oikeudelliseen näkemykseen. Toiseenkin tulokseen olisi voinut tulla, myös perusteita sulun jatkamiselle olisi ollut. Sulkua tärkeämpää on kuitenkin se, että ihmiset ovat omissa kanssakäymisissään varovaisia. Mökkiläinen ei ole riski kenellekään, jos pysyy mökillä omissa oloissaan ja hoitaa ruokahuollon asianmukaisesti.

ALOUTEEN VERTAILUPOHJAA AIEMMISTA KRIISEISTÄ

 

Valtionvarainministeriö julkaisi eilen luvut siitä miten koronaviruksen leviäminen ja sulkutoimet vaikuttavat talouteen. Olennaista on kriisin kesto. Kolmen kuukauden sulun vaikutus bruttokansantuotteeseen arvioidaan 5,5 prosentiksi ja työttömyyden uskotaan nousevan 35 000. Nämä luvut ovat vielä kohtuullisen maltillisia, koska vuoden 2009 finanssikriisissä Suomen talous sukelsi lähes 8 prosenttiyksikköä yhtenä vuonna ja 90-luvun alun lamassa BKT supistaisi useana vuonna peräkkäin. Korona kriisin jälkeen sen sijaan on odotettavissa paluu talouskasvuun, toki kuopan kiriminen ottaa aikaa!

 

Jos kriisi ja talouden sulku pitkittyy jopa 6 kuukauden mittaiseksi, niin bruttokansantuotteen ennustetaan laskevan jopa 12 prosenttia. Tällaiseen ei ole varaa, koska silloin konkurssiaallon, työttömyyden ja toimeentulon menestysten inhimilliset seuraukset olisivat mittavia.

 

Huolestuttavaa valtion taloudessa on se, että jokaisen kriisin jälkeen velkaantumisen taso on aina noussut seuraavalle tasolle, eikä välissä olleina hyvinä vuosina velkaa ole juuri saatu lainkaan maksettua. Toki velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on hyvinä aikoina pienentynyt.

 

Ennen 90-luvun lamaa julkisyhteisöjen velan taso oli alle 20% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtionvelan taso 90-luvun lamassa hyppäsi 50%, josta päästiin alaspäin lähes 30%, kunnes 2009 alkaen velka kohosi  60% vuoteen 2015 mennessä. Sipilän hallituksen aikana velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen painettiin jälleen muutama prosenttiyksikkö alaspäin, mutta nyt velka uhkaa nousta VM:n arvion mukaan jopa 80% vuonna 2024.

 

Tällaista kehitystä ei voi sallia, koska se uhkaa koko hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta. Kriisin aikana on pakko velkaantua, mutta sen jälkeen on aika vahvistaa kilpailukykyä ja pitää julkista taloutta kurissa. Ensimmäisenä se tarkoittaa julkisen sektorin uusista tehtävistä, kuten oppivelvollisuuden pidentämisestä, luopumista. Miljardiluokan pitkän aikavälin säästöjä voidaan tehdä jo pelkästään luopumalla hallituksen aiemmin päättämistä lisämenoista. Niistä on helpointa aloittaa talouden tervehdyttäminen.

 

SÄHKÖN SIIRTOHINNAT KURIIN – MONOPOLILLA RAHASTAMISEEN STOPPI

 

Sähkön siirtohinnat ovat keskimäärin kaksinkertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Tällainen hinnannousu on kansalaisille kohtuuton. Sähköverkot ovat luonnollinen monopoli ja niiden myyminen oli aikoinaan virhe. Sähkön siirtohintojen tuotto on ollut verkkoyhtiöille kohtuuton suhteessa riskiin, mikä on monopoliyhtiöllä lähes olematon. Kokoomus esittää lakiin tiukat vaatimukset hinnoittelun kohtuullisuudesta ja valvontamallin sisällöstä. Samalla on puututtava verkkoyhtiöiden yli-investointiin.

 

Hallitus on kaavaillut sähkönsiirron korotuskaton laskemista nykyisestä 15 prosentista 12,5 prosenttiin. Kokoomus esittää 5 prosentin kattoa. Kokoomuksen mallilla verkkoyhtiöiden keskimääräinen tuotto alenisi todennäköisesti 50 prosenttia, Carunan kohdalla jopa 70 prosenttia. Tuoton pieneneminen näkyisi suoraan kansalaisten kukkarossa. Kokoomuksen lakialoitteen on valmistellut kansanedustaja Heikki Westman, joka on siviiliammatiltaan energialakimies ja tuntee sähkönsiirtoprobelmatiikan ja siihen liittyvän juridiikkaan erinomaisesti.

 

SUNNUNTAINA FACELIVE KLO 16-16.30

 

Sunnuntaina pidän jälleen Face Liven, jossa käyn läpi ajankohtaisen koronatilanteen ja vastaan kysymyksiin. Niitä voi laittaa jo etukäteen vastaamalla tähän viestiin.

 

VAMMALAN YRITTÄJIEN FACE LIVE  SUNNUNTAINA KL0 18

 

Sunnuntai-iltana olen Vammalan Yrittäjien Face-liven vieraana. Silloin puhutaan erityisesti Koronan ja rajoitusten vaikutuksesta yrittäjiin.

 

ENSI VIIKON PERJANTAINA KLO 19 TEAMS-KOKOUS

 

Ensi viikon perjantaina käydään läpi Korona-tilannetta siten TEAMS-kokouksessa, että kokoukseen ilmoittautuvat voivat kertoa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään. Tämä kokous keskittyy erityisesti EXIT-strategiaan. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan, jotta saa kokouskutsun. Ilmoittautuminen onnistuu joko vastaamalla tähän viestiin tai olemalla yhteydessä Nooraan (noora.kalli@eduskunta.fi).

Tervetuloa mukaan!

 

Hyvää viikonloppua toivottaen!

 

Terv Arto

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.