|
14.2.2020

Arto Satosen viikkoviesti – Kuntatalous ahdingossa

Arvoisa lukija,

Tällä viikolla eduskunnassa on keskusteltu vanhusten laitoshoidon hoitajamitoituksesta. Asia on oikea, mutta lakiesitys on pikemminkin julistuksen omainen. Todellisuudessa puuttuvat tarvittavat hoitajat ja suurin osa palkkarahoista. Lisäksi vanhustenhoitoa on pakko katsoa kokonaisuudessa. Kunnissa pelätään jo, että hoitajamitoituksen edes osittainen toteutuminen johtaisi hoitajien siirtymiseen kotihoidosta laitoksiin ja sitä kautta ajaisi jo nyt vaikeuksissa olevan kotihoidon katastrofiin.

On selvää, että vanhusten hoidon laadullinen parantaminen on vuosien työ. Hoitajien koulutusmääriä toki lisätään, mutta täysin riittämättömästi suhteessa kasvavaan tarpeeseen. Ongelma on myös se, että jo nyt kaikkia lähihoitajan koulutuspaikkoja ei saada täytettyä ja osa oppilaista lopettaa koulutuksen kesken. Alan houkuttelevuus ei ole riittävän hyvä, vaikka kaikille valmistuneille on työtä tarjolla. Hoitajia tarvitaan myös ulkomailta, mutta se on pitkä projekti, koska on opittava sekä Suomen kieli, että pätevöidyttävä Suomen vaatimusten mukaan.

KUNTATALOUS AHDINKOSSA – ONGELMAT NÄKYVÄT LÄHIPALVELUISSA

Valtionvarainministeriö julkaisi tällä viikolla ”Kuntien tilannekuva – Kunnat käännekohdassa” julkaisun, jossa arvioitiin kuntien nykytilaa, väestörakenteen muutosta ja kuntien kykyä selviytyä annetuista tehtävistä. Linkki julkaisuun löytyy täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162061/VM_2020_13_Kuntien_tilannekuva_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tilannekuva on valtaosalle kunnista lohduton. Väkiluku on kasvaa vain 60 kunnassa. Työikäisten määrä kasvaa ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku ja kaupungistuminen heikentävät erityisesti maaseutukuntien taloudellista kantokykyä ja edellytyksiä selviytyä lakisääteisistä tehtävistä.

Kuntien välinen verotulojen tasaus on suurimmalle osalle kunnista elinehto. Helsingin maksuosuus kasvaa koko ajan, mutta järjestelmän muuttaminen ajaisi valtaosan muusta maasta vielä suurempiin vaikeuksiin. Kriisikuntamenettely on tulossa tiensä päähän, koska kriisikuntia alkaa olla liian paljon ja usein myös kriisikuntien naapurikunnat ovat vaikeuksissa, joten kuntaliitoksilla ei saavuteta yhtä suuria etuja kuin aiemmin.

Veroäyrin korotus ei myöskään ongelmia ratkaise väestöään menettävissä kunnissa. Vähennykset syövät korotuksen merkitystä pieni- ja keskituloisten verotuksessa ja suurituloisia maaseudun kunnissa on hyvin vähän.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön, mutta uudistus ei ratkaise kaikkia kuntatalouden ongelmia. Sote-uudistuksen jälkeen kuntien valtionosuudet tulevat lähinnä opetustoimeen, jolloin vähälapsisten kuntien taloudellinen liikkumavara ja riskinottokyky on rajallinen. Valtion kunnille osoittamat uudet tehtävät ovat iso ongelma, koska kuntien kyky selvitä uusista tehtävistä on erilainen ja valtion myöntämä korvaus tehtävien hoidosta usein riittämätön.

Selvityksestä on selkeästi luettavissa se, että näin ei voida jatkaa. Kuntien ahdinkoa voidaan toki hieman helpottaa, jos hallitus osoittaa kehyskriisissä kunnille lisää rahaa, mutta sekin on vain velkarahan siirtoa taskusta toiseen. Tosiasiassa kuntien rahoituspohja ja tehtävät on mietittävä uudelleen, jotta kuntien talous voidaan saada kestävästi terveelle pohjalle.

KIRJOITUS JULKISEN TALOUDEN KRIISISTÄ MAASTUULISSA

Maaseudun Tulevaisuus julkaisi tänään kirjoitukseni siitä mihin kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtion alijäämät lopulta johtavat, jos suuntaa ei käännetä, vaan holtitonta velkaantumista jatketaan. Linkki tuohon kirjoitukseen löytyy täältä: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/artikkeli-1.992077

MATIAS VIERAANA TOIVONKULMASSA – 10 TEESIÄ MODERNILLE OIKEISTOLLE

Raumalainen kansanedustaja Matias Marttinen on vieraanani Sastamalan toimistolla Toivonkulmassa sunnuntaina klo 17.30. Kahvit alkaa klo 17. Matias on tehnyt yhdessä Juho Mäki-Lohiluoman kanssa kirjan: ”10 teesiä modernille oikeistolle”, jossa he käsittelevät tämän ajan keskeisiä poliittisia kysymyksiä taloudesta, työllisyydestä, koulutuksesta, maahanmuutosta ja ilmastonmuutoksesta. Matias esittelee ja jakaa kirjaansa kiinnostuneille.

Tervetuloa keskustelemaan!

Arto

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.