|
11.9.2018

Arto Satosen viikkoviesti – Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokous Oulussa

Arvoisa lukija,

Tämän viikon viesti keskittyy Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokoukseen Oulussa ja siellä annettuihin kannanottoihin. Kokoomus esittää hoivatakuuta, tavoitteellista ympäristöpolitiikkaa, panostuksia sisäiseen turvallisuuteen ja maatalouden akuuttiin kriisiin vastaamista.

HOIVATAKUU ELÄMÄN TÄRKEISIIN HETKIIN

Kokoomus esittää, että työntekijä voi jäädä hoitamaan tuetusti sairastunutta läheistään. Kyse on arkielämän tärkeistä hetkistä, jolloin läheinen tarvitsee hetkellisesti hoivaa. Tavoitteena on, että läheisen hoitaminen kotona on kaikille taloudellisesti mahdollista.

Omaishoitajien hoitovapaa on ollut jo vuosia voimassa. Asia lähti aikoinaan liikkeelle käytännön esimerkistä Sastamalasta, mikä johti eduskunnan hyväksymään lakialoitteeseeni vuonna 2011.  Omaishoitajien hoitovapaa mahdollistaa omaishoitajille paluun työelämään hoitosuhteen loppumisen jälkeen. Omaishoitaja voi saada omaishoitajapalkkion, kun hoitoisuuskriteerit täyttyvät, mutta hän on palkattomalla vapaalla työstään.

Hoivatakuun ideana on se, että työstä voi jäädä lyhytaikaisesti pois hoitamaan esimerkiksi leikkauksesta toipuvaa omaistaan tai saattohoidossa olevaa läheistään. Ruotsissa tällainen vapaa on käytössä. Kustannukset maksettaisiin sairausvakuutuksesta. Sikäli kun kotihoito korvaa laitoshoidon, niin yhteiskunta säästää merkittävästi. Kokoomuksen esittämä malli on siten sekä inhimillinen, että kansantaloudellisesti mahdollinen.

 

VASTUU VESISTÖSTÄ, ILMASTOSTA JA LUONNON MONIMUOTOISUUDESTA

Kokoomus avasi ympäristökannanotollaan keskustelun 2020- ja 2030-luvun ympäristö- ja energiapoliittisista ratkaisuista. Tänä kesänä on erityisesti huolestuttanut kuivuus ja vesistöjen tila. Erityisesti Itämeren tilanteesta on syytä olla huolissaan. Olisikin hyvin tärkeää, että kaikissa Itämeren maissa tämä asia otettaisiin vakavasti. On sitten kyse jätevesistä tai ravinnekuormituksista. Suomalainen vesien puhdistus ja suomalainen maatalous ovat edelläkävijöitä ympäristöasioissa ja tärkeää on kulkea kärjessä jatkossakin. Samalla voimme myydä osaamistamme muille.

Kiertotalous on asia, jossa meillä on paljon annettavaa muille maille. Monissa Euroopan unionin maissa jätteiden lajittelussa ja hyödyntämisessä ollaan vasta alkuvaiheessa. Edes pullojen kierrätys ei toimi kaikkialla. Luonnonvarojen järkevässä käytössä kiertotalous on aivan avainroolissa. Mitä vahvemmin kiertotalous lyö läpi Euroopassa, sitä enemmän se tuo liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, joilla on vankkaa kiertotalouden osaamista.

 

SISÄISEEN TURVALLISUUTEEN PANOSTETTAVA – RUOTSIN VIRHEISTÄ OPITTAVA

Ruotsissa organisoidut autopalot ja jatkuvat ampumavälikohtaukset ongelmalähiöissä ovat nostaneet sisäisen turvallisuuden ykkösasiaksi Ruotsin parlamenttivaaleissa. Huoli on ymmärrettävä, koska Pohjoismaissa ei ole totuttu järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja avoimeen vihaan poliisia kohtaan. Kyse on pitkälti Ruotsin epäonnistumisesta toisen polven maahanmuuttajien integroimisessa. Vaikka rikollisuuteen syyllistyneitä on sittenkin aika vähän, niin sosiaaliset ongelmat ja niiden heijastusvaikutukset ovat mittavia. Tästä on Suomessa opittavaa ennen kuin ongelmat saavuttavat meidätkin.

Ensinnäkin kotoutettavien määrä on suhteutettava maan kantokykyyn, toiseksi koulutus-ja asuntopolitiikalla on estettävä ghettoutuminen, kolmanneksi maahanmuuttajien työllistymistä on edistettävä, koska työ on parasta kotoutumista. Neljänneksi on panostettava urheiluseurojen, kulttuuriyhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan, koska ne ovat tehokkaita integroimaan nuoria mukaan toimintaansa. Ja viidenneksi on varmistettava poliisille riittävät resurssit ja tarvittaessa kohdennettava lisävoimia ongelmalähiöihin.

Tässä linkki Aamulehdessä tällä viikolla julkaistuun kirjoitukseeni aiheesta:

https://www.aamulehti.fi/mielipiteet/mielipide-sisainen-turvallisuus-paranee-tekemalla-tyota-201151010/

Hyvää viikonloppua toivottaen!

Arto

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.