|
29.1.2021

Arto Satosen viikkoviesti – Arviointineuvosto haluaa yli vaalikausien ulottuvan sopeutuksen

Arvoisa lukija,

 Eduskunnan täysistunnot käynnistyvät ensi viikolla. Valiokuntien kokouksia on pidetty jo tammikuun aikana pääosin etänä. Ensi viikolla käynnistyvät myös kyselytunnit ja kuntavaalien alla poliittinen keskustelu saa lisää kierroksia. Sanan säilän kuuluu politiikassa heilua, mutta ehdokkaiden koskemattomuudesta on pidettävä kiinni. Demokratian perusajatus on se, että jokaisen on saatava turvallisesti ajaa asiaansa ja toisten tilaisuuksia ei häiritä. Siitä on pidettävä kiinni.

Tämä viesti keskittyy talouspolitiikan arviointineuvoston lausuntoon Marinin hallituksen taloudenhoidosta, lakiesitykseen sähkönsiirtohintojen hillitsemisestä ja kotitalousvähennyksestä käytyyn keskusteluun.

 

ARVIOINTINEUVOSTO HALUAA YLI VAALIKAUSIEN ULOTTUVAN SOPEUTUKSEN

 

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti on karua luettavaa Marinin hallitukselle. Vaikka elvytyspolitiikkaa pidetään juuri nyt järkevänä, niin hallitukselta puuttuu uskottava suunnitelma ja päätökset talouden tasapainottamisesta. Hallituksen tekemiä työllisyystoimia pidetään myös riittämättöminä.

 

Talouspolitiikan arviointineuvosto suosittaa yli vaalikausien ulottuvaa julkisen talouden sopeutus- ja vahvistamisohjelmaa, joka tehtäisiin parlamentaarisesti. Ajatuksena on, että ohjelma toimisi ankkurina myös tulevien hallitusten talouspolitiikalle.

 

Idea on erinomainen, mutta käytännön toteutus voi osoittautua mahdottomaksi. Kokoomukselle tämä varmaankin sopisi, mutta sopiiko kenellekään muulle? Marinin hallitukselta tuskin löytyy halua tehdä taloutta tasapainottavia päätöksiä ja sitoutua niihin vuosiksi eteenpäin ja Perussuomalaiset tuskin oppositiosta käsin haluaa sitoutua tiukkaan taloudenpitoon.

 

Linkki Talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin löytyy tästä: https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/raportit/raportti-2020/

 

SÄHKÖN SIIRTOHINTOJEN KOROTUSKATTO LASKEE

 

Hallitus on vihdoin tuonut esityksen, jolla sähkön siirtohintojen nostoa hillitään. Hallitus esittää, että siirtomaksuja vuotuinen korotuskatto pudotetaan 15 prosentista 8 prosenttiin. Kokoomus esitti jo lähes vuosi sitten korkokaton laskemista 5 prosenttiin.

 

Laskentamenetelmiin tulee muutoksia, jotka leikkaavat verkkoyhtiöiden tuottoja 350 miljoonaa euroa (Kokoomuksen esityksessä 500 miljoonaa). Verkkoyhtiöiltä edellytetään jatkossa kustannustehokkuutta investoinneissa. Lisäksi sähkönkäyttäjille ja energiayhteisölle oikeus rakentaa erillisiä linjoja kiinteistörajan yli pienimuotoisen sähköntuotannon liittämiseksi sähkönkäyttöpaikkaan tai kiinteistön sähköverkkoon ilman jakeluverkonhaltijalta pyydettävää lupaa.

 

Ehdotukset ovat nyt oikeansuuntaisia. Hyvä, että hallitus taipui lopulta pitkälti hyväksymään Kokoomuksen eduskuntaryhmän vajaa vuosi sitten jättämän esityksen, jonka valmisteli energiajuristi, kansanedustaja Heikki Westman.

 

ERIKOISTA KESKUSTELUA KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ

 

Maanantaina julkaistiin VATTin ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus kotitalousvähennyksestä, joka otsikoitiin: ”Kotitalousvähennys ei lisää työllisyyttä tai kitke harmaata taloutta”. Tämä tutkimustulos on arkijärjen vastainen ja on siten herättänyt paljon keskustelua. Aiheellista kritiikkiä on esitetty siitä, että tutkimus kohdistuu vuoteen 2009, jolloin elettiin finanssikriisin jälkeistä vuotta ja myöskään ruotsalaisia tutkimustuloksia ei voi suoraan rinnastaa Suomeen.

 

Tämän tutkimuksen on käynyt huolellisesti läpi Veronmaksajien keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, joka omassa blogissaan : ” Kotitalousvähennys työllistää ja kitkee harmaata taloutta” analysoi tutkimuksen sanoman ja tutkimuksen heikkoudet tarkasti. Linkki Kirkko-Jaakkolan blogiin löytyy tästä: https://www.taloustaito.fi/blogit/mikael-kirkko-jaakkola/kotitalousvahennys-tyollistaa-ja-kitkee-harmaata-taloutta/#1e479857

 

VIIKONLOPPUNA KOKOOMUS ETÄNÄ PIRKANMAALLA

 

Klo 11-11:30 Ylöjärvi

Klo 12-12:30 Tampere

Klo 13:30-13:45 Pirkkala

Klo 14:15-14:30 Nokia (Olen itse paikalla livenä)

Klo 15:30-15:45 Kangasala

Klo 16-16:30 Lempäälä

 

Hyvää viikonloppua toivottaen!

 

Arto

Arto Satonen

Olen viisikymppinen kansanedustaja Sastamalasta. Toimin tällä hetkellä työministerinä Orpon hallituksessa. Aiemmin olen toiminut eduskunnan varapuhemiehenä ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen toiminut lukuisissa eduskunnan valiokunnissa, puheenjohtajana suuressa valiokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Lisäksi olen toiminut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana.