|
6.12.2023

Itsenäisyyspäivän puhe Sastamalassa 6.12.2023

Juhlapuhe Sastamalan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2023

Arvoisat juhlavieraat,

Suomi viettää tänään 106. vuotispäivää.

Tämän päivän Suomi on kaikkien itsenäisyytemme ja jo sitä edeltäneiden sukupolvien yhdessä rakentama. Raskaimman taakan on kantanut veteraanisukupolvi, joka voitti meille toisessa maailmansodassa itsenäisyyden ja aloitti sodan jälkeisen jälleenrakennuksen. Sitä ovat jatkaneet suuret ikäluokat ja heidän lapsensa. Tällä hetkellä suurin vastuu työmarkkinoilla on milleniaaleilla ja heidän jälkeinenkin sukupolvensa on jo ottamassa paikkaansa.

Mitä sitten sukupolvet yhdessä ovat saavuttaneet? Suomen täyttäessä 100 vuotta kuusi vuotta sitten listattiin asioita, joissa on joko maailman paras tai yksi parhaista. Se lista on hyvin vakuuttava. Esimerkiksi Suomi on maailman vakain maa, yksi maailman vapaimmista maista, Suomessa on maailman paras hallinto ja vähän korruptiota, Suomen poliisi ja sisäinen turvallisuus on maailman kärkiluokkaa ja Suomessa on maailmassa vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta.

Kuluneen viiden vuoden aikana ulkoinen turvallisuusympäristömme on muuttunut Venäjän Ukrainaan kohdistaman brutaalin hyökkäyssodan johdosta. Suomi on vastannut tähän liittymällä NATO:on ja tukemalla Ukrainaa, joka taistelee paitsi oman itsenäisyytensä ja vapautensa, myös koko läntisen maailman tärkeiden arvojen eli demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja sivistyksen puolesta diktatuuria vastaan.

Suomi on, muiden Venäjän naapurimaiden tavoin, joutunut viime aikoina erilaisten Venäjän hybriditoimien kohteeksi. Niihin on reagoitava – ja on reagoitu – nopeasti ja päättäväisesti, mutta ei provosoiden.

Suomi on maailman valioiden joukossa myös sosiaalisilla mittareilla mitattuna. Suomi on Tanskan ja Ruotsin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisin EU-maa, Suomen eläkejärjestelmä on maailman kolmen parhaan joukossa ja Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman kärkeä. Suomessa voi myös luottaa siihen, että oikeusjärjestelmä toimii. Oikeusjärjestelmä on maailman riippumattomin, omaisuudensuoja paras ja laillisuuden noudattaminen myös maailman kärkitasoa. Suomi on myös yksi maailman tasa-arvoisimmista maista.

Suomi on maailman kärkeä myös ympäristön tilalla mitattuna. Suomessa on Ilmatieteen laitoksen arvion mukaan maailman puhtainta ilmaa ja pieni riski altistua luonnononnettomuuksille. Koulutuksessa Suomi on myös maailman huippua, kun mitataan kansalaisten lasku- ja lukutaitoa, elinikäistä oppimista ja inhimillistä pääomaa. Suomalaiset ovat myös ahkerimpien kirjastonkäyttäjien joukossa.

Kun nämä ja monet muut vielä mainitsemattomat asiat laskee yhteen, niin ei ole ihme, että Suomi on vuodesta toiseen voittanut kilpailun maailman onnellisimpana maana. Suomalainen versio pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta on siis monilla eri asioilla mitattuna osoittautunut maailman parhaimmaksi yhteiskuntamalliksi.

Arvoisat kuulijat,

Emme kuitenkaan saa jäädä laakereille lepäämään. Suomalaista yhteiskuntaa haastetaan tänä päivänä sekä ulkoa, että sisältä. Ulkoisesta uhasta jo puhuinkin, sisäinen uhka kumpuaa heikentyvistä oppimistuloksista ja kuntotesteistä, mielenterveysongelmista, joidenkin nuorten syrjäytymisestä ja jopa jengiytymisestä, huumeiden leviämisestä, sekä ääriliikkeiden ja vastakkainasettelun noususta, jonka yhtenä polttoaineena toimii sosiaalinen media.

Taloudellinen haaste tulee julkisen talouden nopeasta velkaantumisesta, liian alhaisesta työllisyysasteesta, heikosta talouskasvusta, väestön ikääntymisestä ja investointien vähäisyydestä.

Arvoisat kuulijat,

Suomi on siis kiistatta yksi maailman parhaista maista. Meidän tehtävämme on myös pitää Suomi sellaisena. Jokaisen sukupolven tehtävä on jättää isänmaa parempana tuleville sukupolville. Se on se suomalaiselta perhetiloilta opittu asia, että talo jätetään aina isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle parempana kuin se on itse saatu. Niin ovat meitä edeltäneet sukupolvet tehneet ja niin pitää meidänkin tehdä. Siinä onnistuminen edellyttää edellä kuvaamiini ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden, sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin vastaamista.

Onnittelut 106-vuotiaalle Suomelle!