Kotiseudun puolesta. Aina.

Kuntavaalit 2021

HYVÄN ASUMISEN SASTAMALA – TURVALLINEN JA LUONNONLÄHEINEN

Sastamalassa on tärkeää kääntää muuttotappio muuttovoitoksi. Nyt se on mahdollista, kun korona on räjähdysmäisesti lisännyt etätyötä ja muuttanut ihmisten ajattelutapaa. Yhä useampi haluaa enemmän omaa elintilaa, turvallisuutta ja luonnonläheisyyttä asumista palvelujen äärellä. Juuri tätä Sastamala tarjoaa.

Tällä hetkellä Sastamalan omakotitalot menevät erittäin hyvin kaupaksi ympäri kuntaa. Muuttajia ovat erityisesti lapsiperheet ja juuri eläkkeelle jääneet. On tärkeää, että Sastamalassa on tarjolla monipuolisia asuinvaihtoehtoja ympäri kuntaa.

Uudisrakentamista tarvitaan lisää. Tontteja on tarjolla koko laajan kunnan alueella, mutta markkinointia on aktivoitava. On myös tarjottava rakentajille uudenlaisia vaihtoehtoja. Pientalot ovat lyöneet läpi Valkeakoskella ja Pälkäneellä, niille pitää osoittaa oma alue myös Sastamalasta. Myös uusien kerrostalojen ja rivitalojen rakentaminen on saatava käyntiin.

Ellivuoren alue on muutettava osittain vakituisen asumisen alueeksi, koska se on erinomainen paikka etätyön tekijöille. Iisan ja pikku-Berliinin väliselle alueelle on rakennettava uusi asuinalue, kun sillä on Prisman rakentumisen, sekä Varilan ja Sylvään koulujen uudistamisen jälkeen vetovoimaa. Luonnonläheisyyttä voidaan vahvistaa rakentamalla Rautavedenkadulle rantabulevardi ja kehittämällä Ritajärven luonnonsuojelualuetta.

HENKISESTI EROON VANHOISTA KUNTARAJOISTA – PALVELUT TARPEEN MUKAAN

Sastamala on syntynyt viidestä kunnasta. Kaikilla kunnilla on oma kunniakas historia ja kotiseuturakkaus on tärkeä asia. Vanhoista kuntarajoista ei saa kuitenkaan muodostua estettä palveluiden tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle. Palvelut on viisainta järjestää siten, että koko Sastamalaa käsitellään kokonaisuutena.

Sastamalan laajassa kunnassa on tärkeää, että päiväkoteja ja alakouluja on paljon, jotta ne ovat lapsille mahdollisimman lähellä. Silti ne eivät voi olla kaikille vieressä. Kouluverkkoa luonnollisesti tarkastellaan suhteessa opiskelijamääriin. Yläkoulujen, lukion ja ammattikoulun osalta tärkeää on panostaa laatuun. Tulevan vaalikauden suuret investoinnit sijoittuvatkin Mouhijärven yläkoululle ja Sylvään uudistamiseen.

Lasten ja nuorten lähiliikuntapaikkoja pitää olla ympäri kuntaa, mutta eri lajien ykköspaikkoihin on myös satsattava. Jäähalli on päivitettävä ja pesäpallolle on rakennettava nykyiset vaatimukset täyttävä kenttä. Kaalisaaren kehittämistä monipuolisena ulkoliikuntakeskuksena on jatkettava.

Sastamalassa on paljon apua tarvitsevia ikäihmisiä ja on tärkeää turvata heille laadukkaat kotihoidon palvelut kaikkialle kuntaan. Laitoshoidon palveluntarjoajia on runsaasti ja on tärkeää, että laitoshoitoa tarvitseva pääsee yhdessä omaistensa kanssa valitsemaan itselleen sopivan hoitopaikan.

KESKUSTAA KEHITETTÄVÄ – KAUPUNGIN SYDÄN PIDETTÄVÄ ELÄVÄNÄ

Sastamalan keskustan kaupunkimaisuus periytyy jo Vammalan kauppalan ajalta. Vuosikymmeniä keskusta on ollut pieni, mutta tiivis kaupallinen keskittymä. Viime vuosina keskustan kaupallinen asema on vaikeutunut, koska erikoiskauppaa on siirtynyt nettiin ja automarkettien merkitys on kasvanut. Prisman tulo on hieno asia Sastamalalle, mutta samalla haaste Sastamalan keskustalle.

Keskustan kehittäminen on otettava erityiseksi asiaksi tulevalla vaalikaudella. Suunnitellusta on siirryttävä toteutukseen. Torista on tehtävä paikka, jossa on jatkuvasti tapahtumia ja keskustasta on tehtävä paikka, johon ihmiset tulevat viettämään aikaa.

 Kerrostalorakentaminen on saatava uudelleen käyntiin, jotta keskustan asukasmäärää nousee. Uimahalli on rakennettava keskustaan, jos se suinkin on taloudellisesti mahdollista, koska uimahallin 100000 käyntikertaa toisi myös asiakkaita keskustan liikkeisiin.