Työn tekemisen ja työn teettämisen pitää kannattaa!

Valtaosa yksityisen sektorin uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Jotta uusi työpaikka syntyy sekä työn teettämisen, että työn tekemisen pitää olla kannattavaa. Uusia työpaikkoja saadaan syntymään kohtuullistamalla työnantajan riskiä ja pitämällä työntekijän verotus kannustavana. Tämä asia tuli minulle tutuksi jo nuorena pikaruokayrittäjänä.

Tällä vaalikaudella on johdonmukaisesti parannettu työn tekemisen ja työn teettämisen kannattavuutta. Erityisesti pienen työnantajan riskiä on pienennetty pidentämällä koeaikaa, helpottamalla irtisanomista ja palauttamalla lomalla sairastamisen omavastuu. Merkittävä osa 140000 uudesta työpaikasta on synytynyt siksi, että asioita on katsottu työnantajan näkökulmasta. Lisää työpaikkoja saadaan mahdollistamalla paikallinen sopiminen myös pienissä yrityksissä.

Yrittäjävähennys on ollut hyvä täsmätoimi, jolla on hieman korvattu yrittäjän ottamaan riskiä verotuksessa. Yrittäjävähennystä saa vuosittain 350000 yrittäjää, joten se jakautuu laajalle ja kohdistuu myös yksinyrittäjiin. Yrittäjävähennyksen jatko tulee varmistaa seuraavassa eduskunnassa.

Tärkeää on myös, että listaamattomia yhtiöitä verotetaan jatkossakin siten, että kannustetaan investoimaan omaan yritykseen ja mahdollistetaan tuloutus. Vaarana on, että SDP vetoinen hallitus haluaa puuttua sekä yrittäjävähennykseen, että listaamattomien yhtiöiden verotukseen. Nämä uhat on torjuttava.

Hyvinvointi rahoitetaan työllä ja yrittäjyydellä. Suomi tarvitsee ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä, laittamaan itsensä peliin ja työllistämään myös muita ihmisiä. Kansanedustajien tehtävänä on tehdä Suomesta maa, jossa on hyvä yrittää,  menestymistä arvostetaan ja epäonnistuminen hyväksytään.

Arto Satonen
Kansanedustaja, perheyrittäjä, kansantaloustieteen opettaja

Kommentoi