Tammerfors svenska samskola är ett centrum för den svenskspråkiga befolkningen i Tammerfors

Tammerfors svenska samskola är den enda svenskspråkiga skolan i Birkaland och omnejd. Skolan är också ett centrum för den svenskspråkiga befolkningen i Tammerfors. På ett och samma ställe kan man gå från dagis till gymnasiet. Skolan etablerades redan 1895 och är därmed en av de äldsta skolorna i Tammerfors. Till skolans alumni hör bland annat målaren Kaj Stenvall och miljardären Paju Zabdulowicz.

Jag har besökt Tammerfors svenska samskola två gånger denna vår. Första gången träffade jag styrelseordförande Rikard Bjurström och rektor Ronny Holmqvist. Vi besökte skolans faciliteter och diskuterade skolan olika utvecklingsbehov. Det är mycket viktigt för Tammerfors att det finns en framgångsrik svenskspråkig skola. Svenskspråkiga ska ha en möjlighet att göra sin skolgång hela vägen till universitetet på svenska, också i Birkaland.

Den andra gången jag besökte svenska samskolan var förra veckan för att spela simultanschack med 15 skolelever. Många skolbarn är med i skolans schackklubb som leds av Heini Rinne. Som erfaren schackspelare var det en glädje att se att schack är så populärt som hobby idag och att eleverna är så duktiga. Tack för möjligheten att få besöka Tammerfors svenska samskola och jag önskar en god fortsättning till alla elever, lärare och personal.

Arto Satonen (saml), riksdagsledamot, ordförande i stora utskottet

Kommentoi