Ratkaisuni suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi.

Ratkaisuni suomalaisen hyvinvointi-
yhteiskunnan säilyttämiseksi.

Julkaisut

Arto Satonen: Työn linja – osallisuus kunniaan, 2017

Miten hyvinvointiyhteiskuntamme selviää globaalissa kilpailussa? Kuinka kannustinloukkuja puretaan, ja millaisiksi työelämää ja sosiaaliturvaa pitäisi kehittää? Olisiko negatiivinen tulovero ratkaisu Suomelle?

Olen kirjoittanut tämän pamfletin, koska olen halunnut etsiä ratkaisuja, joilla pohjoismainen hyvinvointimalli voisi selviytyä tämän päivän globaalissa kilpailussa, jossa erityisesti keskituloisten ja perinteisen työväestön asema on suuren muutoksen kohteena. Samaan aikaan yhteiskuntajärjestelmää haastetaan monista kulmista.

Vastaukseksi on esitetty niin protektionismia kuin perustuloakin. En usko niistä kumpaankaan ja siksi olenkin hahmotellut kolmatta polkua, josta kumpuaa kirjan nimi: ”Työn linja – osallisuus kunniaan.”

Arto Satonen: Hyvinvointiyhteiskunnan pelastusoppi – 16 murrettua myyttiä, 2014

Syksyllä 2013 sain pakottavan tarpeen kirjoittaa kirjan, kun lopullisesti tajusin, että hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus ei ole kestävällä pohjalla. Tarvitsemme ryhtiliikkeen, jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan ytimen: laadukkaan koulutuksen ja terveydenhoidon sekä arvokkaan vanhuuden kaikille suomalaisille. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos teemme enemmän töitä, kannamme paremmin vastuuta läheisistämme ja poliittiset valintamme tähtäävät Suomen kilpailukyvyn edistämiseen ja talouskasvuun.

Käyn kirjassa läpi 16 poliittisessa keskustelussa usein toistuvaa väitettä, joita useat poliitikot pitävät esillä ja monet suomalaiset kannattavat. Nämä ovat väitteitä, joihin meidät on opetettu uskomaan, mutta jotka eivät kestä kriittistä tarkastelua. Väitteiden yhteydessä kerrotaan miten Suomessa asiat voisi tehdä Ruotsin tapaan hieman paremmin, edistää kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä siten turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus. Kaiken ytimessä on yksilön vastuun vahvistaminen sekä itsestään että läheisistä.

Muita julkaisuja

Suomen EU-puheenjohtajuuden näkemyksiä – Eduskuntaryhmien työryhmän raportti, 2018 (Ladattavissa täältä)

Arto Satonen: Kokoomuksen maahanmuuttoraportti – Realismia turvapaikkapolitiikkaan, resursseja kotoutumiseen, 2009

Arto Satonen: Kokoomuksen maahanmuuttoraportti – Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä, 2006