Ratkaisuni suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi.

Ratkaisuni suomalaisen hyvinvointi-
yhteiskunnan säilyttämiseksi.

Julkaisut

Arto Satonen: Alueiden kosto ja voidaanko se välttää?, 2021

Seutukaupunkien toivon polku

Mikä yhdistää Brexitiä, Ranskan keltaliivejä ja Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa? Mitä näiden ilmiöiden taustalla on, ja mitä tekemistä näillä asioilla on suomalaisten seutukaupunkien kanssa?

Seutukaupungit ovat maakuntakeskusten ja kehyskuntien ulkopuolisia, tyypillisesti maakuntansa kakkos- tai kolmoskaupunkeja, joissa asuu yhteensä yli 900 000 suomalaista. Ne kärsivät epäedullisesta väestökehityksestä ja palveluiden katoamisesta. Seutukaupungit ovat monessa mielessä jääneet perinteisen, maakuntakeskuksia painottuvan aluepolitiikan kannalta väliinputoajiksi.

Merkkejä on jo näkyvissä siitä, että seutukaupungeissa pikkuhiljaa heikentynyt näkymä tulevaisuuden elinmahdollisuuksista alkaa kanavoitua toivottomuudeksi. Kansainvälisen tarkastelun perusteella näyttää siltä, että arvaamattomiin seurauksiin johtaneen protestiäänestämisen vahvin kaikupohja on ollut juuri seutukaupunkien tyyppisillä alueilla.

Arto Satonen on tarkastellut ”alueiden kostolle” altistavia kehityskulkuja erityisesti seutukaupunkien näkökulmasta. Ajatuspaja Toivo julkaisee Satosen kirjoittaman kirjasen, jossa käsitellään seutukaupunkien elinvoimaan liittyviä aiheita laaja-alaisesti ja hahmotellaan politiikkasuosituksia, joita toteuttamalla seutukaupunkienkin eteen avautuu toivon polku.

Arto Satonen: Työn linja – osallisuus kunniaan, 2017

Miten hyvinvointiyhteiskuntamme selviää globaalissa kilpailussa? Kuinka kannustinloukkuja puretaan, ja millaisiksi työelämää ja sosiaaliturvaa pitäisi kehittää? Olisiko negatiivinen tulovero ratkaisu Suomelle?

Olen kirjoittanut tämän pamfletin, koska olen halunnut etsiä ratkaisuja, joilla pohjoismainen hyvinvointimalli voisi selviytyä tämän päivän globaalissa kilpailussa, jossa erityisesti keskituloisten ja perinteisen työväestön asema on suuren muutoksen kohteena. Samaan aikaan yhteiskuntajärjestelmää haastetaan monista kulmista.

Vastaukseksi on esitetty niin protektionismia kuin perustuloakin. En usko niistä kumpaankaan ja siksi olenkin hahmotellut kolmatta polkua, josta kumpuaa kirjan nimi: ”Työn linja – osallisuus kunniaan.”

Arto Satonen: Hyvinvointiyhteiskunnan pelastusoppi – 16 murrettua myyttiä, 2014

Syksyllä 2013 sain pakottavan tarpeen kirjoittaa kirjan, kun lopullisesti tajusin, että hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus ei ole kestävällä pohjalla. Tarvitsemme ryhtiliikkeen, jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan ytimen: laadukkaan koulutuksen ja terveydenhoidon sekä arvokkaan vanhuuden kaikille suomalaisille. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos teemme enemmän töitä, kannamme paremmin vastuuta läheisistämme ja poliittiset valintamme tähtäävät Suomen kilpailukyvyn edistämiseen ja talouskasvuun.

Käyn kirjassa läpi 16 poliittisessa keskustelussa usein toistuvaa väitettä, joita useat poliitikot pitävät esillä ja monet suomalaiset kannattavat. Nämä ovat väitteitä, joihin meidät on opetettu uskomaan, mutta jotka eivät kestä kriittistä tarkastelua. Väitteiden yhteydessä kerrotaan miten Suomessa asiat voisi tehdä Ruotsin tapaan hieman paremmin, edistää kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä siten turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus. Kaiken ytimessä on yksilön vastuun vahvistaminen sekä itsestään että läheisistä.

Muita julkaisuja

Suomen EU-puheenjohtajuuden näkemyksiä – Eduskuntaryhmien työryhmän raportti, 2018 (Ladattavissa täältä)

Arto Satonen: Kokoomuksen maahanmuuttoraportti – Realismia turvapaikkapolitiikkaan, resursseja kotoutumiseen, 2009

Arto Satonen: Kokoomuksen maahanmuuttoraportti – Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä, 2006